Författar Arkiv

KFUM Norrköpings utåtriktade aktiviteter

27 September klockan 18:00 på Strömvillan. 

Denna temakväll kommer vi att diskutera föreningens utåtriktade aktiviteter, det vill säga aktiviteter som vi anordnar för att bjuda in allmänheten till. Under kvällen kommer vi exempelvis att prata om julmarknaden, Sportlovskul och KFUM-dagen. En perfekt temakväll för den som är intresserad av att påverka hur KFUM ska synas utåt med denna typ av aktiviteter.

Mål: Att utvärdera vilka utåtriktade aktiviteter vi vill prioritera och varför. Tillsätta en arbetsgrupp för en eventuell julmarknad.

Till Anmälan ➜

Första steget i KFUMs utbildningstrappa 28/8

Helheten är KFUM Sveriges utbildningspaket för hela KFUM-rörelsen i Sverige. Helheten har två huvudsakliga fokusområden – Ledarskap & personlig utveckling samt KFUM-kunskap.
Nu håller vi första steget George och du är varmt välkommen!

KFUM Norrköpings årsmöte 19/9 2018

KFUM Norrköpings årsmöte del två den 19/9

Enligt beslut på extra årsmötet i april delar föreningen upp årsmötet i två delar.
Del två innefattar bla. Årsredovisning med revision och verksamhetsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet. Mer information klicka här!

Juni 2018

Styrelsemöten i KFUM Norrköping

möte den 20 juni 2018 på kansliet.

Sommaren är här och maj – juni har bjudit på underbart väder.

Detta har inte minst återspeglats på vår verksamhet i Folkparken som där med fått en strålande start. Det är roligt att se så mycket folk och aktiviteter på plats i denna gröna oas. Du kan följa aktiviterna i Folkparken på

Många av föreningens verksamheter tar en välbehövlig vila över sommaren och har avslutat året med sektionsårsmöte. En del av medlemmarna är ändå engagerade i närmast kommande aktiviteter, som Midsommarfirande i Folkparken, årets Stadium Sports Camp, läger på Brevik, tävlingar, renovering av scoutstugor m.m. För personalen är sommaren en intensivperiod med tex. lägerverksamhet och bemanning i Folkpark.

Styrelsen har till uppgift att ha överblick på det nuvarande läget inom föreningen men även att ha blicken lite längre fram i tiden. En genomgång av utskotten och en ansvarsfördelning har gjorts. Tanken är att var och en i styrelsen ska verka som kontaktväg till respektive sektion, så tveka inte, vi kommer gärna på besök. Det diskuterades om våra kontakter med kommunen och eventuella projekt i framtiden. En mer utarbetad vision om detta ska tas fram under hösten. Styrelsen fattade beslut om en arbetsgrupp som ska jobba vidare tillsammans med arbetsgrupp från Breviksstiftelsen med syfte att hitta våra gemensamma styrkor. Detta som resultat av ett samverkansmöte mellan styrelserna för KFUM Norrköping och Breviksstiftelsen.

Föreningens resultat och bokslut för 2017/18 är så gott som klar och det återstår de sista redovisningsdetaljerna samt revisionen inför höstens årsmöte.

Styrelsen fattade beslut om ekonomisk stöd för Mary utbildning och att ge uppdrag till i frågan insatta personer, se över och komplettera listan över antalet år som resp. ledare har varit verksam inom föreningen.

KFUM Östgötaregion erbjuder sektioner i föreningen att låna det nya och fina aktivitetssläpet. Släpet innehåller informationsmaterial, PR-material, ljudanläggning samt en del aktivitetsprylar. Perfekt när ni som sektion vill synas lite extra, skapa minnesvärda provdagar eller något annat spännande arrangemang.

Vi kan se mot en utmanande tid med många möjligheter och nu närmast en vacker sommar med förhoppningsvis sol och bad.

Kåsör

Tomas Volavka

Kontaktpersoner för respektive sektion.

ALBA – Susanne Ekman
Badminton – Tomas Volavka
Brevik – Susanne Ekman
Frisbee – Charlotte “Lotti” Karlsson
Fäktning – Charlotte “Lotti” Karlsson
Internationell – Susanne Ekman
INTUS/Hjälp Lettland – Jesper Skogwik
Innebandy – Bengt Ydebäck
Körsång – Britt-Marie “BIM” Hallberg
Lacrosse – Jesper Skogwik
Norröner – Magnus Toresand
Scouting – Magnus Toresand
Softboll-Baseboll – Britt-Marie “BIM” Hallberg
TRIX – Tomas Volavka
Volleyboll – Bengt Ydebäck

 

Scouter

Scouter

Badminton

Badminton

Baseboll

Baseboll

Bordtennis

Bordtennis

Fäktning

Fäktning

Frisbee

Frisbee

TRIX

TRIX

Innebandy

Innebandy

ALBA

ALBA

Volleyboll

Volleyboll

INTUS

INTUS

Volleybompa

Volleybompa

Lacrosse

Lacrosse

Manskör

Manskör

Brevik

Brevik

Norröner

Norröner

Starta sektion?

Starta sektion?

Maj 2018

Styrelsemöten i KFUM Norrköping

möte den 23 maj 2018 på kansliet.

Nytt år nya möjligheter.

Efter 25år som medlem i olika sektioner i föreningen kändes det som att nu är det dags att kliva in i styrelsen. Jag tyckte mig ha ganska bra koll på vad föreningen gör, men oj vad mycket mer det är. Onsdagen den 23 maj hade vi verksamhetsårets 1 styrelsemöte efter Extra Årsmötet 25 april. Efter styrelsemötet var jag helt slut av all ny information och somnade ovaggad.

Då vi var hela tre nya i styrelsen och alla var på plats blev det nästan lite trångt runt konferensbordet. På grund av alla nya handlade mycket av mötet om information och genomgångar av rutiner och policys. Allt för att kommande möten ska kunna bli så effektiva och bra som möjligt. Det som diskuterades lite mer var våra utskott, uppföljning från årsmötet och nya större projekt för föreningen. En stor utmaning och viktig punkt är föreningens arbete för att säkerställa medlemmarnas personuppgifter och integritet. Där bjuder vi in ansvariga för sektionerna till ett möte den 4/6 för att prata om GDPR och medlemshantering i sportadmin.

Som uppföljning från årsmötet diskuterade vi beslutad verksamhetsplan, budget samt hur vi tillsammans vill arbeta för att uppfylla dem. Vi kan också konstatera att föreningens helägda bolag Norrköpings Äventyrsgolf AB har gjort en bra start på säsongen. Rekommenderar en provsmakning från den nya mjukglassmaskinen som finns i kiosken vid äventyrsgolfen! I KFUM Norrköping genomförs mycket av arbetet genom olika utskott, tips till den som tycker att något av utskotten ser intressant ut, kontakta oss så kan du också vara med i arbetet.

2018/19 har vi följande utskott.
Verksamhetsutskottet – VU, Ekonomiutskottet – EU, Arbets- och Personalutskottet – APU, Kommunikations- och marknadsföringsutskottet – KU, Stadium Sports Camp – SCU, Stora Skogsgården – SS, Folkparksutskottet – FU, Hallutskottet – HU
Strömvillanutskottet – SU, Internationella utskottet – IU  Läs mer här

Beslut fattades också gällande ansökningar till Axels fond, roligt att få behandla flera ansökningar.

Det finns också många spännande nyheter runt om i KFUM Sverige. Läs här
Idrottsledare i KFUM? Häng med på utbildning i Makedonien!
Eller Nationella ledarkurser på distans.
Eller den 26-28 oktober då samlas KFUM:are från hela Sverige på Tegelbruket i Örebro.

Jag vill också tipsa er om en möjlighet för alla medlemmar att delta kostnadsfritt på Sandbäckens Norrköpingsstafetten 7 juni

Så här några dagar senare när jag fått bearbeta tankarna litegrann känns det fantastiskt kul att få ha blivit invald i styrelsen för en av Norrköpings allra häftigaste föreningar. Jag ser fram emot ett år med många nya spännande möjligheter.

Kåsör

Jesper Skogwik

Mars 2018

Kåseri från styrelsemöten i KFUM Norrköping

möte den 28 mars 2018 på kansliet.

Onsdagen den 28 mars hade vi årets tredje och det sista styrelsemöte innan Extra Årsmötet 25 april. (se länk för mer info). Vi hade denna gång planerat in tre Prioriterade punkter enligt nedan vilka alla handlade om Extra Årsmötet.

Föreningens Verksamhetsplan 2018-19
Utifrån vår långsiktiga Vision och Verksamhetsplan har vi jobbat med att ta fram en Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 2018-19. Vi har genomfört Ordförandeträff där vi bl a diskuterade föreningens styrkor-svagheter-hot och möjligheter. Helt klart är vi en förening med en mycket stor potential. Vi kommer jobba vidare och ha ett förslag till Verksamhetsplan 2018-19 klar att presentera innan Extra Årsmötet.

Budgetarbete
Utifrån de budgetunderlag vi har fått in från de olika kostnadsställena (Strömvillan, Folkparken, Skogsgården, Hallen osv) kommer vi göra en sammanställning för hela föreningen. Vi kommer även ta fram minst två områden där vi avser att göra en satsning för kommande verksamhetsår.

Kommande verksamhetsårs styrelse
Med redan två vakanta stolar inom nuvarande verksamhetsår och där ytterligare två ledamöter lämnar sina stolar till nya är vi endast fyra kvar från nuvarande styrelse. Det är mycket viktigt att valberedningen gör ett bra arbete och att Ni alla stöttar valberedningen i deras arbete så vi får fram en stark, framåtriktad och beslutsam styrelse även kommande verksamhetsår. Kontakta valberedningen direkt på: valberedningen@kfum-norrkoping.se Gruppen består av: Jesper Skogwik, Jenny Wonisch, Kerstin Wigren, Ludwig Nyström, Melina Karlsson, Rikard Cidh

Övriga punkter som togs upp var bland annat:

 • Vid redovisningen av föreningens ekonomi finns både plus- och minusposter mot budget. Men på totalnivå ligger vi med mot budget.
 • Implementeringen av föreningens nya redovisningssystem och rutinuppbyggnad går framåt. Vi har tagit in extern hjälp för att skynda på processen som tillsammans med befintlig personal gör ett bra arbete.
 • Norrköpings Äventyrsgolf för en dialog med Teniska kontoret att få riva nuvarande cafébyggnad på golfen och bygga upp en ny med anpassade utrymmen och toalett för parkens besökare och personal till hösten.
 • Folkparksutskottet jobbar för högtryck för att få klart med allt inför säsongsöppningen till Valborg.
 • På Skogsgården pågår även uppstart och finputsning till de första gästerna ska komma. Städdag planerad till den 2/4 och här kan ni se lite av resultatet.
 • Internationella utskottet har fått en praktikant från Palestina som ska vara hos oss till midsommar.

Information

 • Det finns fortfarande några platser kvar till sommarens Innebandy och Badminton läger på Stadium Sports Camp. Tipsa vänner och bekanta!
 • Det finns också många roliga aktiviteter att göra på Breviks lägergård i sommar.
 • Hyresbidraget för 2017-18 är utbetalt enligt tidigare information. Ansökan och riktlinjer om kommande års hyresbidrag följ länken.

Vid kåseritangenterna
Bengt Ydebäck
Vice ordförande

 

Februari 2018

Kåseri från styrelsemöten i KFUM Norrköping
möte den 28 februari 2018 på kansliet.

Kåseri

Denna gång väljer jag att lyfta fram att vi i styrelsen kallat till ett extra årsmöte den 25 april på Strömvillan. Varför undrar ni? Tanken är att dela upp årsmötet i två delar, en på våren då vi fattar beslut om det ska gälla framåt såsom verksamhetsplan, budget och val och del 2 på hösten som nu, där vi beslutar om det som varit, verksamhetsplan, bokslut och ansvarsfrihet.

På så sätt kan den valda styrelsen påbörja arbetet enligt verksamhetsplanen direkt på verksamhetsåret och inte 5 månader in i verksamhetsåret som idag. Det tror vi kommer att göra det möjligt att göra mer utifrån den verksamhetsplan och budget som årsmötet fattar beslut om.

Vi har också påbörjat en dialog med Norrköpings kommun om att vi vill vara en aktör i det nya området som ska byggas upp på Butängen när nya resecentrum och Ostlänken börjas byggas, efter 2023. Det kan handla om sporthall och föreningshus, men även andra lokaler och utomhusytor. Kommunen undrade också om vi i väntan på detta projekt är intresserade av att vara med i något hallprojekt i exempelvis Hageby, Navestad eller Klockartorpet. Spontant är vi positiva till detta men vill naturligtvis fortsätta att diskutera förutsättningarna för detta med kommunen.

En annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat är att vi ska bli mer av EN förening och där har vi en del att göra tillsammans. Det handlar dels om att tillsammans ta ansvar för våra gemensamma arrangemang såsom Valborg och sommaren i Folkparken (som också är en bra intäktskälla), våra medlems-och ledarutbildningar där vi behöver få fler personer från fler sektioner än idag som anmäler sig men även att komma på våra gemensamma ledararrangemang som exempelvis julbordet. Som ett led i detta har jag börjat med ordförandefrukost, där jag bjuder in alla ordföranden till frukost 2 gånger per termin för att kunna diskutera olika frågor under lättsamma former.

Detta var lite om vad som är på gång just nu, så närmast hoppas jag att så många som möjligt kommer på det extra årsmötet och är med och styr och formar föreningens framtid.

Magnus Toresand
ordforande@kfum-norrkoping.se

Januari 2018

Kåseri från styrelsemöten i KFUM Norrköping

möte den 31 januari 2018 på kansliet.

Dagens fokus- och beslutspunkter var

 • Beslutades att kalla till extra årsmöte den 25 april 2018. (Länk)
 • Mallar och tidsplan för verksamhetsplanering och budget skickas ut till sektionsstyrelser och KST-ansvariga.
 • De projekt som beslutades på årsmötet i september 2017 har i liten utsträckning eller inte alls genomförts. Tas upp på nytt i Verksamhetsplanering 18/19. Beslutades att bevilja kr 10 000,- till “vår dag” den 10 mars, förutsatt att en budget presenteras.
 • Policy belastningsregister tas upp på möten med sektionerna.
 • Handbok för att förebygga sexuella trakasserier tas upp med sektionerna.
 • Ljudvallen: Avtal för drift av ljudvallen förhandlas med kommunen. Genomarbetad budget inklusive avskrivningar på investeringen tas fram. Styrelsen positiv.
 • Styrelsemedlemmar till Brevikstiftelsens styrelse beslutades.

Resultatrapporten per 171231 visar på ett positivt resultat jämfört med budget.

Kontakterna med kommunen för nybyggd kiosk vid Äventyrsgolfen fortsätter.

Styrelsen har också inlett kontakt med kommunen ang. framtida verksamhetsytor. Länk till NT

ROM-mötet som arrangerades av KFUM Norrköping är klart och resultatet bättre än budget.

Beslut om deltagande på Regionens årsmöte tas på nästa styrelsemöte.

Efter förfrågan från badmintonsektionen genomförs inköp av nya nät och stolpar till KFUM-hallen.

Dagens kåsör

Jan Winnfors

LoggaArtboard 1@2x

KFUM Norrköping
Tel: 011-10 61 55
Mail: kansliet@kfum-norrkoping.se
www.kfum-norrkoping.se

Web 02