KFUM Norrköpings kommentar på det politiska läget

Föreningslivet står tryggt

I en tid av osäkra valresultat, politiska spel och ovisshet om framtiden fortsätter Norrköpings och Sveriges föreningar att arbeta. En trygg punkt i mångas liv och en av de i särklass starkaste krafterna i vårt samhälle.

I måndags vaknade Sverige upp till löpsedlar som läste KAOS och kris. Ovisshet och orolighet, spekulation och mygel. Alla hade frågor men ingen hade svar. Den politiska spänningen som vi fått uthärda under månader fick en upplösning likt en smällare som aldrig sprängdes.

Samma eftermiddag fortsatte hela Sveriges samlade föreningsliv sin verksamhet precis som vanligt. Scoutföreningar, idrottsklubbar, teatergrupper, körer, hjälporganisationer, bokklubbar, spelföreningar, intresseföreningar och en massa andra, som fortsätter sin verksamhet med att aktivera och engagera barn, ungdomar och vuxna.

Det är i de här föreningarna som många utav oss får chans att uttrycka sig, aktivera sig fysiskt och psykiskt, möta nya kulturer, påverka världen runt omkring sig, utmana sina rädslor och känna sig som vinnare. Det är här vi bryter utanförskap och segregation, och det är här vi kämpar för att lösa folkhälsoproblem. Det är i föreningar vi kan lägga grund för sunda och hälsosamma värderingar hos våra barn och ungdomar och här kan man få en andra chans.

I KFUM Norrköping tar vi ett aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor, vi erbjuder mötesplatser där alla människor kan utvecklas till sin fulla potential. Som förening har vi det ansvaret och vi antar utmaningen med stolthet, precis som vi gjort sedan 1889 här i Norrköping. Tack till alla ute i Norrköping som hjälper oss med det här viktiga arbetet och kämpar för det här målet vid vår sida. Tillsammans kan vi flytta berg

Carl Bäckström

Verksamhetschef KFUM Norrköping

LoggaArtboard 1@2x

KFUM Norrköping
Tel: 011-10 61 55
Mail: kansliet@kfum-norrkoping.se
www.kfum-norrkoping.se

Web 02