Miljö

I en rörelse som KFUM, som har en helhetssyn på människan, uttryckt genom begreppen: Body, Mind och Spirit, är givetvis arbetet för en bättre miljö av vikt. Detta då en god miljö gynnar alla delar i en personlig utveckling. Det uttrycks inte minst i vår målsättning, bland annat genom vår vilja att ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor.

Klicka dig vidare nedan för att läsa hela KFUM Norrköpings miljöpolicy.

Miljöpolicy

LoggaArtboard 1@2x

KFUM Norrköping
Tel: 011-10 61 55
Mail: kansliet@kfum-norrkoping.se
www.kfum-norrkoping.se

Web 02