Rösta i kyrkovalet

KFUM är i grund och botten en parti-politiskt obunden organisation, men vi är samtidigt en otroligt starkt ideologisk rörelse.

KFUM Norrköping är en stor ungdomsorganisation med sina rötter tryggt och stabilt i kristliga värderingar. KFUM Norrköping står upp för alla människors lika och orubbliga värde som människa oavsett nationalitet, sexuell läggning, könsidentitet, religionsuppfattning eller funktionsvariation.

Inför det stundande kyrkovalet vill vi påminna om att KFUM är en gränsöverskridande rörelse som välkomnar alla i sin gemenskap. Det är också ett sådant samhälle vi strävar efter att skapa genom vår verksamhet. Men vi kommer inte hela vägen fram själva. Vi vill därför uppmana dig som är medlem i Svenska Kyrkan och röstberättigad i kyrkovalet att använda din demokratiska makt. Gå och rösta.

För mer information om kyrkovalet och var du kan rösta, besök Kyrkovalets hemsida.

LoggaArtboard 1@2x

KFUM Norrköping
Tel: 011-10 61 55
Mail: kansliet@kfum-norrkoping.se
www.kfum-norrkoping.se

Web 02